Magyarul | English
Információ: 06-1-301-8745

Bracket

Egy olyan megbízásról van szó, amit a befektető akkor használ, amikor az értékpapírokat vagy egy előre meghatározott nyereséggel, vagy egy előre meghatározott maximális veszteséggel szeretné eladni. A megbízást meg lehet adni vételi megbízásként (a rövid pozíció, vagyis a short pozíció bebiztosítása) vagy eladási megbízásként.

Szemléltető példa a használatra:

Eladási megbízás:
A befektető egyetlen megbízással bebiztosítja az értékpapírokat úgy, hogy azok egy előre meghatározott nyereség, vagy egy előre meghatározott maximálisan eltűrt veszteség esetén kerüljenek eladásra.

Vételi megbízás:
Tekintettel a megbízás jellemére a vételi megbízásnak viszonylag kevés érvényesülése van. Leggyakrabban a pozíció felhalmozására használatos a piac stagnálása idején.


Miért éppen a Bracket utasítást használjuk?

A standard limitáras megbízásokkal és a Stop-loss megbízásokkal történő kereskedés esetén a befektető a potenciális mozgás csak egyik irányát tudja bebiztosítani, vagyis vagy egy limitáras megbízást tud megadni, amivel általában a nyereséget realizálja, vagy pedig egy Stop-loss megbízást, amivel a pozíciót egy előre meghatározott megtűrt veszteséggel zárja.

A befektetőnek így állandóan figyelnie kell a piac mozgását, és attól függően, hogy az értékpapír éppen emelkedik vagy csökken, a Stop-loss utasítást Limit utasításra kell módosítania vagy fordítva, ez azonban jelentős időt igényel. A Bracket utasítás a két alapvető utasítást kombinálja úgy, hogy a lehetséges mozgás mindkét irányát be lehet biztosítani, ezzel a befektetőnek szükség esetén nem kell visszavonni az aktuális megbízást és megadni egy újat.

MEGJEGYZÉS:
1) Annak érdekében, hogy a hirtelen piaci mozgás esetén a Bracket utasítás reakciójának esetleges technikai késéséből fakadó kockázatát lecsökkentsük, az utasításnak a következő korlátozásai vannak:
- az utasítást csak hitelezhető értékpapírokra lehetséges megadni a minimálisan megadható különbség a nyereséges limitár és a Stop ár között 6% az alacsonyabb árból számítva.
- a minimálisan megadható különbség a nyereséges limitár és a Stop ár között 6% az alacsonyabb árból számítva

2) Vételi Bracket utasítás esetén az utasítás érvényességének egész ideje alatt a maximálisan igényelt mennyiségben lesznek pénzeszközök leblokkolva, vagyis tekintet nélkül arra, hogy éppen az utasítás limitáras oldala, vagy a Stop-loss oldala az aktív.

FIGYELMEZTETÉS:
Az árfolyam hirtelen elmozdulása esetén (pédául jelentős, árfolyammozgató információ bejelentésekor) előállhat egy olyan helyzet, hogy az árfolyam a befektető kárára a megadott sávot elhagyja és a Stop-loss utasítás csak késve lesz kigenerálva. A Bracket utasítás használatával a befektető tudomásul veszi, hogy a kereskedő semmilyen felelősséget nem vállal a piaci mozgásokra technikai okok miatt megkésett reakció okozta károkért.

A megbízásadás módja:

A befektető 10,00 EUR-os árfolyamon vásárolt értékpapírokat, miközben a befektetési stratégiája alapján 15%-os nyereséget kíván realizálni, míg a kedvezőtlen irányú mozgás esetén legfeljebb 5%-os veszteséget tűr el. A befektető ebben az esetben egy eladási megbízást ad meg, mely során bejelöli a "Bracket" négyzetet.

Az utasítás ablakában megadásra kerül a limitár, amely a mi esetünkben 11,50 EUR a "Felső ár (EUR)" mezőben, és megadásra kerül a stop ár, mely a mi esetünkben 9,50 EUR az "Alsó stop ár (EUR)" mezőben. Továbbá az "Alsó ár (EUR)" mezőben érdemes megadni például 9,00 EUR-t (az utasítás Stop-loss oldalának aktiválódásakor az utasítás legrosszabb esetben ezen az áron teljesül - abban az esetben, ha ez a mező nem lesz kitöltve, az utasítás a piacra "Market" típusként lesz elküldve, vagyis bármi áron teljesíteni az utasítást).

Abban az esetben, ha az árfolyam eléri a 11,50 EUR-ot, az eladás ezzel a limitárral lesz teljesítve. Viszont abban az esetben, ha az árfolyam 9,50 EUR-ra csökken, Stop-loss eladási megbízás lesz aktiválva és az az aktuálisan legjobb keresleti áron teljesül (azonban legfeljebb a Stop-loss utasítás megadott limitáráig, a mi esetünkben tehát 9,00 EUR-ig, melyet az "Alsó ár (EUR)" mezőben adtunk meg).

Fio-broker

Belépés | Demó

Árfolyamok

CZK24,9535423,64146
USD1,084341,02116
GBP0,883660,83217
CHF1,012670,95367
PLN4,837114,55532

További devizák


X