Magyarul | English
Információ: 06-1-301-8745

Bracket (SPAD)

Eladás: Egyetlen utasítás segítségével bebiztosítani a megvásárolt értékpapírok pozícióját úgy, hogy annak lezárására vagy egy előre meghatározott nyereségnél, vagy egy előre meghatározott maximálisan eltűrt veszteségnél kerüljön sor.
Vétel: Az utasítás jellegét figyelembe véve ez elsősorban a nyitott short pozíció bebiztosítására szolgál. Ebben az esetben is a pozíció zárására, vagy egy előre meghatározott elért nyereségnél, vagy egy előre meghatározott maximálisan eltűrt veszteségnél kerül sor.

A Bracket utasítás a nyereség rögzítésére vagy a veszteség korlátozására szolgál.

AZ UTASÍTÁS HASZNÁLATA MELLETT SZÓLÓ ÉRVEK

A kereskedésnél a standard limitáras utasításoknál és a Stop-loss utasításoknál a befektetők az árfolyam változásának csak az egyik oldalát tudja bebiztosítani, vagyis vagy csak egy limitáras utasítást tud megadni, amellyel feltehetően a nyereséget realizálja, vagy pedig Stop-loss utasítást, amelynél a maximálisan eltűrt veszteség elérésekor lezárja a pozíciót.

A befektetőnek így állandóan figyelnie kell az árfolyam változását, és attól függően, hogy az ár emelkedik vagy csökken, kénytelen a Stop-loss utasítást Limit utasításra cserélni és fordítva, ami jelentős időmennyiséget vesz igénybe. A Bracket utasítás a két utasítás tulajdonságát ötvözi úgy, hogy az árfolyam mozgásának mind a két oldala be van biztosítva, így a befektetőnek nem kell folyamatosan törölni az aktív megbízást és helyette egy másikat megadnia.

MEGJEGYZÉS

  1. Tekintettel a SPAD szegmensben történő kereskedés specifikus tulajdonságára a Bracket-SPAD utasítás különbözik a többi piac Bracket utasításától, mégpedig az intelligens utasítások mind a két rétegben történő használatában. A „stop rétegben" ez a Stop-Loss-SPAD ((vagyis a Stop-loss a „stop mennyiséggel kibővítve"), míg a „limit rétegben" a Stepper.
  2. A minimálisan megengedett különbség a nyereséges limitár és a Stop ár között legalább 6 százalék kell, hogy legyen az alacsonyabb árból számítva.
  3. Vételi Bracket utasítás esetén a maximálisan igényelt magasságban mindig leblokkolásra kerülnek a pénzügyi eszközök az utasítás érvényességének egész időtartama alatt, vagyis tekintet nélkül arra, hogy éppen az "olcsóbb" árral rendelkező réteg, vagy a "drágább" árral rendelkező réteg az aktív.

FIGYELMEZTETÉS

Az árfolyam hirtelen elmozdulása esetén (pl. árfolyam-meghatározó információ bejelentésekor) előfordulhat, hogy a piaci ár a megadott sávon kívülre esik, és a Stop-loss típusú utasítás késéssel lesz kigenerálva. Az ügyfél a Bracket utasítás használatával tudomásul veszi, hogy a kereskedő semmilyen felelőséget nem vállal a piaci változás reagálására történő technikai késedelem okozta károkért.


A megbízás megadása

850 CZK-ás áron vásároltam ČEZ részvényeket, miközben a befektetési stratégiám értelmében 15%-os nyereséget kívánok realizálni, a negatív árfolyammozgás esetén legfeljebb 5%-os veszteséget vagyok hajlandó eltűrni. Ezért egy Bracket típusú utasítást adok meg.

A nyereséges oldalon a Stepper utasítás paramétereit kell kitölteni, vagyis a limit árat [Felső ár] = 977,50 CZK és a lépésköz nagysága összhangban van a Stepper utasítás feltételeivel .
A veszteséges oldalon a SPAD-StopLoss utasítás paramétereit kell kitölteni, vagyis a limit árat [Alsó ár] (807,50 CZK) mely elindítja az [Alsó stop árat] és a [Stop mennyiséget] összhangban van a StopLoss-SPAD utasítás feltételeivel.

Abban az esetben, ha az árfolyam eléri a 977,50 CZK-ás szintet, az eladási Stepper aktiválásra kerül sor és a piacra eladási lépésközök lesznek állítva (SPAD BCPP kereskedés feltételeivel összhangban). Azonban az árfolyam csökkenése esetén StopLoss-SPAD utasítás feltételeinek teljesülésekor annak aktiválására kerül sor és a piacra eladási instrukciók lesznek elküldve (Alf típusú megbízás) a megfelelő limitárral rendelkező lépésköz ellen ([Alsó ár]).

Paraméterek

  • Az utasítás típusa = eladási Bracket utasítás. Az intelligens utasítás paramétereinek megadásához az ügyfél rákattint a "Bracket" gombra a Fio-broker utasítás űrlapján.
  • Limitár a nyereség realizálására [Felső ár] = 977,50 CZK
  • A Stepper utasítás szabályaival összhangban szükséges megadni [Az ajánlat lépése]. Példánkban ezt a lépést 1 CZK-ra állítjuk, vagyis a mi ajánlatunk mindig 1 CZK-val jobb lesz, mint a konkurens ajánlat.
  • Limitár a veszteséges pozíció lezárására [Alsó ár] = 807.50 CZK
  • Stop ár a veszteséges pozíció lezárására [Alsó stop ár] = 808.50 CZK
  • A fennmaradó ajánlatok száma a stop utasítás elindítása után [stop mennyiség] = 2. Amennyiben ez nincs kitöltve, akkor automatikusan a lehető legalacsonyabb értékre van állítva, vagyis 1-re.

A megbízás érvényességének ideje alatt meghatározásra kerül a különbözet közepe a „nyereséges" limit ár és a „veszteséges" stop ár között (a fenti példában 892,50 CZK). Amennyiben a Bracket megbízás érvényessége kezdetén a piaci árfolyam a „stop ár" és a „különbözet közepe plusz a különbözet 20%-a" intervallumban van (ami 926,50 CZK-ra jön ki), abban az esetben a Bracket megbízás Stop-loss ága aktív. A „visszavonás" és a Limit ág aktiválása akkor következik be, amikor a piaci árfolyam a „különbözet közepe plusz a különbözet 20 %-a" fölé jut. Viszont a limit megbízás „visszavonása" és a stop megbízás aktiválása abban a pillanatban következik be, amikor a piaci ár áttöri a „különbözet közepét" lefelé. A „különbözet közepe" és a „különbözet közepe plusz a különbözet 20 %-a" sáv azért használatos, hogy az enyhe árfolyam mozgásánál ezen árfolyam szinten ne keletkezzen feleslegesen gyakran az egyik ág visszavonása és a másik ág aktiválása.

 

Fio-broker

Belépés | Demó

Árfolyamok

CZK24,9535423,64146
USD1,084341,02116
GBP0,883660,83217
CHF1,012670,95367
PLN4,837114,55532

További devizák


X