Magyarul | English
Információ: 06-1-301-8745

Fio > Befektetések > Derivatívákkal kereskednék > US Futures > Hogyan lehet futuresekkel kereskedni?

Hogyan kereskedjünk futures kontraktusokkal

A futures kontraktusokkal való kereskedés a tapasztaltabb befektetőknek ajánlatos, akik elsősorban a technikai elemzés terén rendelkeznek bővebb ismeretekkel.


Long és short pozíció

A futures standardizált, fix határidős kontraktusok, melyekkel aktívan kereskednek nyilvános piacokon.

A kereskedő, aki futures-t vásárol, hosszú pozícióba lép (long), és a kereskedő, amelyik eladja, rövid pozícióba lép (short). A vásárlónak joga van, de egyúttal kötelessége is az adott időpontban megvásárolni a mögöttes terméket. Az eladónak joga van, de egyúttal kötelessége is az adott időpontban e mögöttes terméket szállítani. Ebből azon következtetést lehet levonni, hogy a nyitott (open interest) long és short pozíciók száma egyezik.

A futures megnevezésének származtatása

A futures megnevezése a mögöttes termék megnevezésétől származtatott, amelyet képvisel, továbbá a kontraktus elszámolása időpontjától. Amennyiben, például a kontraktus 2007 szeptemberében kerül elszámolásra, a megnevezést ezen adat egészíti ki, és „szeptemberi kontraktus" lesz a megnevezése.

A következő rövidítések használatosak az egyes hónapok kifejezésére: Január...F, Február...G, Március...H, Április...J, Május...K, Június...M, Július...N, Augusztus...Q, Szeptember...U, Október...V, November...X, December...Z.

A kontraktus nagysága és a szorzó

A standardizált mennyiség határozza meg az egy kontraktus nagyságát és kereskedni csupán az így (a nagyság szempontjából) definiált kontraktusokkal lehetséges. Nem lehetséges egy kontraktuson belül mindig más mennyiségű alapterméket vásárolni/eladni. Amennyiben pl. a PX index kontraktus nagysága 100 darabra van meghatározva, az 1 futures vételével/eladásával 100 darabot vásárolunk/adunk el a PX indexből.

A kontraktus nagysága szorzóként is használatos. Azzal, hogy az alaptermék mozgását megszorozzuk a szorzóval, meg tudjuk állapítani a termék mozgásának azonnal pénzügyi hatását. Pl. amennyiben 1 PX index kontraktus van a tulajdonunkban, és az indexnek megváltozik az értéke 1650 pontról 1651 pontra (vagyis 1 ponttal), 100-as szorzónál ezen egypontos növekedés nekünk 100 CZK nyereséget jelent.

Pozíció nyitási igény

A futures kereskedésnél olyan kockázat merül fel, hogy a long pozícióban levő fél nem szállítja a meghatározott pénzt és a short pozícióban lévő fél pedig nem szállítja a mögöttes terméket. E kockázat megelőzésére a két fél közé clearing ház lép, amely minden pozíció nyitásánál fedezet (amely a kontraktus nominális értékének csupán egy kis részét teszi ki) letéti elhelyezését követeli, az ún. Margin számlán. Az összeg letéti elhelyezése alatt nem kamatozik. A letét nagysága a futures és az alaptermék árfolyam volatilitásától függ.

Szükséges megjegyezni, hogy a letét letétbe helyezésére a vásárló és az eladó is köteles. Mivel a pozíció nyitásánál a vásárló nem fizeti ki azonnal az eladónak a kontraktus árát, csupán a kontraktus esedékességénél, a letét letétbe helyezése mindkét fél számára az első és egyetlen költség a pozíció nyitásánál (természetesen a tőzsdei és tranzakciós díj után). A pozíció nyitásánál a vásárló nem fizeti ki a futures árát és az eladó nem kapja meg ezen összeget. Közös költség csupán a letét követelmény.

A futures árfolyam-változása

A futures kontraktus árfolyama, vagy ára, nem más, mint az alaptermék határidős ára a futures kontraktus esedékességi napján, vagyis, az alaptermék feltételezett ára az esedékesség napján, pl. 2007 szeptember. A határidős ügylet árfolyamát a mögöttes termék várt prompt árfolyamától kell származtatni, amely várhatóan a határidős kontraktus lejáratánál létezik majd.

Az alaptermék határidős árfolyama magasabb vagy alacsonyabb lehet, mint az alaptermék azonnali árfolyama, ez a költségektől (a futures vagy a mögöttes termék fenntartása költségei) és a piac elvárásaitól függ. A mögöttes termék azonnali árfolyama és futures árfolyama közötti különbség a bázis.

A bázis negatív (contango), ha a határidős árfolyam magasabb mint az azonnali árfolyam, vagy pozitív (backwardance), ha az azonnali árfolyam magasabb mint a határidős. Az azonnali és a futures ár különbsége (bázis) emelkedik az érvényesség hosszabbodásával. Az esedékességi nap közeledésével a futures ár közeledni hajlamos az azonnali árhoz, és a bázis a nullához közeledik.

A futures árfolyam meghatározási módja az egyes kontraktusok számára standardizált. Ezzel adott a legkisebb lehetséges árfolyam változás is, az ún. Minimális árfolyam mozgás (tick size). A minimális mozgás értéke a szorzóval szorozva adja a minimális nyereséget/veszteséget amely az árfolyam változásából adódik a tick size értékkel. .

Napi nyereség és veszteség elszámolás (mark to market)

A clearing ház minden nap, a tőzsde zárása után értékeli és elszámolja a nyitott pozíciókat.

Minden nyitott pozíciót értékel (vételi és eladásit is) és kiszámolja a nyereség vagy a veszteség nagyságát az egyes pozíciókra amelyek a nyitási árfolyam és a napi ár különbségéből adódnak. A long pozícióban lévő személy a futures árfolyam növekedésénél nyereséget ér el, a short pozícióban lévő személy ebben az esetben veszteséget ér el. Az elért nyereség/veszteség minden nap végén a margin számla javára/terhére van elszámolva a clearing ház minden tagja számára. Minden nap a helyzet ismétlődik, minden kontraktus újra értékelésre kerül a napi elszámolási áron, kiszámításra kerül a napi nyereség/veszteség, és ebben az esetben az adott nap elszámolási különbsége és az előző napi elszámolás különbség az irányadó. Így működik minden nap egészen az érvényesség végéig.

Példa:

Feltételezzük, hogy december 31.-én a vásárló (long pozícióba kerül) és az eladó (short pozícióba kerül) között indexre való futures ügylet megegyezés jön létre, az index aktuális értéke 1600 p., március 1.-i esedékességgel, 100-as szorzóval. Kereskedés CZK-ban.

DátumÁrfolyamEladóKölcsönös napi elszámolás
31.12.1 600 pont--
2.1.1 601 pont-1 b (- 100 CZK)+ 1 b (+ 100 CZK)
3.1.1 597 pont+ 4 b (+ 400 CZK)- 4 b (- 400 CZK)
4.1.1 600 pont- 3 b (- 300 CZK)+ 3 b (+ 300 CZK)
----
----
28.2.1 621 pont--
1.3.1 622 pont+ 1 b (+ 100 CZK)-1 b (- 100 CZK)

Tőkeáttétel

A futures további fontos meghatározója a tőkeáttétel. Ez azt jelenti, hogy a pozíció nyitásánál nem szükséges, hogy a kontraktus egész összegével rendelkezzen, csupán az érték töredékével (initial margin = kezdeti letét).

Az, hogy csupán a letét alapján lehetséges a kereskedés (clearing ház számlájára befizetett letét), a nagy forgalomnak köszönhető, ami növeli a piac likviditását. A forgalom és a likviditás jelentősen nagyobbak mint az alaptermékek azonnali piacán.

A futures lejárata

A futures kontraktus lejáratát a határidős tőzsde határozza meg.

Ezen belül meghatározásra kerül az utolsó kereskedési nap, a kontraktus lejárati napja (általában azonos az utolsó kereskedési nappal) és a végső elszámolási nap (általában T+1 az utolsó kereskedési nap után). A lejárati nap általában valamilyen rendszeresen ismétlődő törvényszerűség hatálya alá esik, pl. a kontraktus havának harmadik péntekén. A futures kontraktusok érvényessége általában 1-2 év.

Amennyiben egy mögöttes termék több futures alapját képezi különböző lejárattal, a legnagyobb aktivitás általában azon a kontraktuson van, amely lejárata a legkorábbi időpontra esik. Az utolsó néhány nap folyamán, a lejárat előtt, a forgalom csökken, és növekszik a volatilitás. A befektetők érdeklődése a következő kontraktusra terelődik. Abban az esetben, ha az ügyfél nem szeretné tartani a pozícióját a lejárati napon túl, nem ajánljuk a pozíció zárását az utolsó napokra hagyni.

Pozíciózárás

Két pozíció zárási lehetőség létezik.

Vagy kompenzálási futures történik a lejárat előtt, ami azt jelenti, hogy a megvásárolt futurest eladjuk, illetve az eladott futurest megvásároljuk. A másik lehetőség a mögöttes termék szállítása a lejárati idő alatt. E lehetőség azt kívánja, hogy tartjuk a pozíciót a lejárati és a végső elszámolási dátumon túl. A leggyakrabban használt az első lehetőség, az ún. offset.

Végső elszámolás

Ezen elszámolás csupán azon esetekre szolgál, amikor a futures pozíciót a lejárati dátumon túl tartja. Két végső elszámolási lehetőség van: fizikai vagy pénzügyi.

A fizikai elszámolás a mögöttes termék tényleges szállítását jelenti a lejáratnál (short pozíció esetében) a szállítás kifizetése ellenében (long pozíció). A tranzakció realizálási ára a végső elszámolási ár. A Fio a fizikai elszámolást nem engedélyezi.

A pénzügyi elszámolás csupán a long és short pozícióban lévő felek pénzügyi teljesítését jelenti, fizikai teljesítés nélkül. Tekintettel a napi nyereségek és veszteségek elszámolására és kiegyenlítésére, a pénzügyi teljesítés korlátozva van az utolsó előtti napi elszámolási ár és a lejárati nap zárási árfolyama különbözetére. Kiegyenlítve csupán az utolsó nap pénzügyi különbségei vannak.

Futures és osztalék

A futures tulajdonosai nem jogosultak az osztalékra (long pozíció esetében) és nem is kötelesek ezt kifizetni (short pozíció esetében), a futures ára ezért csökkentve van az osztalék-kifizetés jelenlegi értékével, amely a lejárat előtt várható. Amennyiben (a lejáratig) nagy osztalék-kifizetés közeledik vagy amennyiben a mögöttes terméket nehéz kölcsönbe venni, a futures diszkontált árfolyammal kereskedhető.

Fio-broker

Belépés | Demó

Árfolyamok

CZK24,9535423,64146
USD1,084341,02116
GBP0,883660,83217
CHF1,012670,95367
PLN4,837114,55532

További devizák


X