Magyarul | English
Információ: 06-1-301-8745

Fio > Befektetések > Derivatívákkal kereskednék > Befektetési certifikátok > Hogyan lehet certifikátokkal kereskedni?

Hogyan kereskedjünk a certifikátokkal?

A certifikátokkal történő kereskedés sokban hasonlít a részvényekkel vagy az ETF-ekkel történő kereskedéshez. Ez függ a konkrét típustól vagy az esetleges tőkeáttételtől, melyet a certifikát tartalmazhat.

Érvényesség

A befektetési certifikát kibocsátása szólhat határozatlan időre, ez az ún. „open-end“, vagy a kereskedési határozott ideig tart. Az érvényesség meg lehet adva hónapokban vagy években, de mindig egy meghatározott dátumra szól a jövőben.

Long és short pozíció

A befektetési certifikát vételével a befektető hosszú pozíciót nyit, eladással (előzetes vétel nélkül) rövid pozíciót. Befektetési certifikátok esetében azonban nem lehet rövid pozíciót nyitni. Ennek ellensúlyozására a kibocsátó nem csak a mögöttes termék vételére (long vagy call) bocsát ki befektetési certifikátot, hanem a mögöttes termék eladására is (short vagy put). Eladási certifikát vételével közvetetten a mögöttes terméket adjuk el, és a mögöttes termék árfolyamának csökkenésére spekulálunk.

A „vételi“ certifikátok „long“ vagy „call“ megjelöléssel szerepelnek, az eladási certifikátok pedig „short“ vagy „put“ megjelöléssel. Amennyiben nincs megadva a megjelölés, „vételi“ certifikátról beszélünk.

Tőkeáttétel

A tőkeáttétel egyrészt a certifikát kötési árfolyamának és a mögöttes termék kötési árfolyamának különbségéből adódik, másrészt a certifikát árfolyamának alakulása közvetlenül (long certifikát) vagy közvetetten (short certifikát) a mögöttes termék alakulásából van levezetve, azonban a certifikát árfolyamának mozgása többszörös. E tőkeáttétel az ún. turbo certifikátoknál létezik. A tőkeáttétel többszörözi a hasznot, azonban a veszteséget is. Minél közelebb van a mögöttes termék ára a strike árhoz, annál nagyobb a tőkeáttétel.

  • A tőkeáttétel mértéke változó. A certifikát aktuális árfolyamától függ, az árfolyam és a strike viszonyától.
  • A turbo long tőkeáttétel kiszámítása = 100 / (((mögöttes termék árfolyama – strike ár) * kibocsátási arány) / mögöttes termék árfolyama)
  • A turbo short tőkeáttétel kiszámítása = 100 /(mögöttes termék árfolyama /((strike ár – mögöttes termék árfolyama)* kibocsátási arány
  • A tőkeáttétel nagysága egyenesen arányos a befektetés kockázat szintjével. Minél nagyobb a tőkeáttétel, annál nagyobb a kockázat.

A certifikát árfolyama

A certifikát árfolyamát az esetek többségében könnyen levezethetjük a mögöttes termék árfolyamából. Amennyiben a kibocsátó nem csehországi, a certifikát árfolyamát még átszámítják CZK-ról EUR-ra vagy USD-re. Ebből következik, hogy figyelembe kell veni a devizaárfolyamot is. Amennyiben a mögöttes termék más devizanemben van kifejezve, mint a kibocsátó devizaneme, hasonlóképpen járunk el.

  • Long certifikát = (mögöttes termék árfolyama / kibocsátási arány)
  • Turbo long certifikát = (mögöttes termék árfolyama – strike ár)/ kibocsátási arány
  • Turbo short certifikát = (strike ár – mögöttes termék árfolyama)/ kibocsátási arány

A kibocsátás felvásárlásának kockázata

Amennyiben az adott certifikát iránt óriási kereslet mutatkozik előállhat egy olyan helyzet, hogy a kibocsátó minden befektetési certifikátot elad, miközben a kibocsátást nem tudja növelni (Final terms). A kibocsátó ekkor nem bocsát ki további befektetési certifikátokat, és már csak vásárolni fog egészen addig, amíg elegendő nem gyűlik össze a további eladáshoz.

Lot

A lot azt a minimális darabszámot fejezi ki, amit a befektető egy ügylet keretében vehet vagy eladhat.

Knock-out határ

A knock-out határ csak a turbo certifikátoknál van meghatározva. Amennyiben a mögöttes termék ára érinti a knock-out határt, a befektetési certifikát vetelét és eladását megszűntetik. A certifikát tulajdonosának a fennmaradó értéket fizetik ki. Ennek nagysága a knock-out határ és a strike ár között van, s azt követően kerül meghatározásra, amikor a kibocsátó él a mögöttes termékre szóló vételi vagy eladási jogával. Amennyiben a mögöttes termék értéke közelít a knock-out határhoz, nem megy végbe semmilyen margin call ügylet. A befektetőnek saját érdeke figyelni a mögöttes termék árának alakulását.

Strike

A Strike ár csupán a turbo certifikátoknál és a warrantoknál van megadva. Előre meghatározott ár, amelynél a kibocsátó azonnal véghezviheti az ügyletet a mögöttes termékkel. A long certifikát esetében előre megszabott eladási árról, a short certifikát esetében előre megszabott vételi árról van szó.

Pl.: Amennyiben a long certifikát strike ára 100 CZK és a mögöttes termék aktuális értéke 160 CZK, nem adja el a kibocsátó a certifikátot a strike-ért (100 CZK), mivel a piacon eladhatja az aktuális árért (160 CZK). Ügyletre nem kerül sor és a certifikátot nem vonja ki a piacról. A befektető a különbségből 160-100 CZK profitál. Minél közelebb kerül a piaci ár a strike-hoz, annál kisebb lesz a befektető nyeresége. Amikor a strike egyenlő az aktuális árfolyammal, a befektető nyeresége nulla. A befektető azonban ebbe a helyzetbe nem jut, mivel a knock-out határ a teljes veszteségtől megvédi.

Kibocsátási arány

A kibocsátási arány meghatározza a certifikát árának viszonyát a mögöttes termék értékéhez. Általában 1:10 vagy 1:100 arányban kerül meghatározásra.

SZEMLÉLTETŐ PÉLDA:

Amennyiben nem tőkeáttételes certifikátról van szó, amely mögöttes terméke a PX index, amely a certifikát kibocsátásának időpontjában 1600 ponton van, a certifikát ára 160 CZK lesz. A PX növekedésénél 1700 pontra a certifikát ára 170 CZK lesz. 1500 pontra való csökkenés esetén a certifikát ára 150 CZK lesz.

Befektetési certifikátok kereskedési költsége

Nem kerül felszámításra semmilyen belépési, kilépési vagy kezelési költség. Csupán a szokásos kereskedési díj és a piac díja.

Osztalékok

A befektetési certifikát tulajdonosának általában nem fizetnek osztalékot. Amennyiben a mögöttes termék részvény, az osztalékfizetés után a mögöttes termék árfolyama általában csökken a nettó osztalékkal. Ebben az esetben az árfolyam megtartása érdekében módosítják a strike és a knock-out határt.


Fio-broker

Belépés | Demó

Árfolyamok

CZK24,9535423,64146
USD1,084341,02116
GBP0,883660,83217
CHF1,012670,95367
PLN4,837114,55532

További devizák


X