Magyarul | English
Információ: 06-1-301-8745

Jogi nyilatkozat

E nyilatkozat a www.fio.hu, www.fio.co.hu, www.fiobroker.hu, www.fio.cz, www.fio.pl , www.fio.sk, www.e-broker.cz , www.fio-zalozna.cz, www.etf.cz oldalak (tovább csak mint internetes oldalak) használatának a feltételeit (tovább csak mint "feltételek") igazítja. Ezennel kérjük azon személyeket, akik még nem olvasták e feltételeket, hogy tanulmányozzák át még az internetes oldalak használata előtt. Az internetes oldalak használatával egyetért e feltételekkel.

Az internetes oldalak üzemeltetője a FG servis, spol. s r.o. társaság (a továbbiakban csak „üzemeltető"), a Fio Pénzügyi Csoport tagja, melybe mindenekelőtt a következő társaságok tartoznak (beleértve az üzemeltetőt úgyis, mint „Fio Pénzügyi Csoport"):

  • Fio banka, a.s. – értékpapír-kereskedő, a Cseh Nemzeti Bank érvényes engedélyével
  • Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky (külföldi bank fióktelepe) – értékpapír-kereskedő, Szlovákia Nemzeti Bankja érvényes engedélyével

Szerzői jogok és védjegyek

A Fio Pénzügyi Csoportba tartozó társaságoknak az internetes oldalak használatára és védelmére, főleg ami a tartalmukat (ez kiterjed a feltüntetett cikkekre, hírekre, szerződésekre, feltételekre, árlistákra és további dokumentumokra - a továbbiakban csak dokumentumok) illeti , továbbá a védjegyekre, szerzői és más jogaik vannak, amennyiben ez nincs máshogy feltüntetve. Az internetes oldalakon szereplő információk csupán a felhasználó személyes használatára szolgálnak, azok más célra történő felhasználása, főleg ami a terjesztést, másolatok készítését, azok további feldolgozását vagy a javításokat illeti, a szolgáltató előző beleegyezése nélkül tilos.

Figyelmeztetés a pénzügyi eszközökbe való befektetések kockázatára

Befektetések a pénzügyi eszközökbe (pl. értékpapírok, derivatívák) mindig az érték változásának kockázatával járnak, és a befektetések értéke ugyanúgy növekedhet és csökkenhet is. Az árfolyamok, a devizaárfolyamok, az árak, a haszon, az értéknövekedések, a teljesítmény vagy a pénzügyi eszközök más paraméterei is változhatnak, vagyis növekedhetnek vagy csökkenhetnek. A befektetett eszközök megtérülése semmiképpen sincs biztosítva. A befektetők mindenképpen veszteségi kockázatot vállalnak az ilyen pénzügyi eszközökbe történő befektetéssel. A pénzügyi eszközök bármilyen már elért árfolyamai, árai, haszna, értéknövekedése, teljesítménye vagy más paraméterei, nem szolgálhatnának semmiképp biztosítékul a pénzügyi eszközök jövendőbeli árfolyamjaira, áraira, hasznára, értéknövekedésére, teljesítményre vagy más paramétereire. A befektetési szolgáltatások nyújtását a befektetési szolgáltató által semmiképpen sem tekinthetjük a kollektív befektetés egyik formájának, sem betétnek egy pénzügyi intézménynél, sem biztosításnak esetleg kiegészítő nyugdíjbiztosításnak. Ezen internetes oldalakon feltüntetett információkból, amelyek a pénz illetve tőkepiac bármilyen szabályozójával vagy garancia alappal függnek össze (pl. Befektetések Garanciaalapja), nem szabad arra következtetni, hogy e szervek biztosítják a hasznot bármely befektetési szolgáltatásból vagy a befektetések megtérülését, vagy hogy e befektetéseket ajánlják.

A Fio Pénzügyi Csoport minden befektetőnek azt ajánlja, hogy befektetési céljaikról és szándékaikról mindig előre konzultáljanak szakemberrel.

A felelőség kizárása

Az internetes oldalakon elhelyezett valamennyi dokumentum csupán tájékoztatásul szolgál, és megfelelő gondossággal hozták létre. Ez nem vonatkozik olyan dokumentumokra, amelyek a Fio Pénzügyi Csoport és az ügyfelek közötti szerződések alapján vannak feltüntetve az internetes oldalakon. Az internetes oldalakon megjelenített információk, itt kivételt képeznek azon dokumentumok, amelyeknél azt külön kiemelik, nem jogi, adózási vagy befektetési ajánlások, elemzések vagy ajánlások, ill. kínálatok pénzügyi eszközök vételére vagy eladására. A befektetési ajánlások, amelyek így vannak megjelölve, csupán informatív jellegűek és kötetlenek, ezért a Fio Pénzügyi Csoport nem felel bármilyen esetleges károkért, amelyek az ajánlásokkal függnek össze. A Fio Pénzügyi Csoport fenntartja jogát, hogy az internetes oldalakon feltüntetett dokumentumokat bármikor előző figyelmeztetés nélkül megváltoztassa.

A Fio Pénzügyi Csoport nem felel az internetes oldalak tartalmának a helyességéért, teljességéért és aktualitásáért. Nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely az internetes oldalak használatával, kapcsolatával és tartalmával függ össze. Nem felel továbbá a működésképtelen internetes oldalak következtében keletkezett károkért, vagy ha nem lehetséges az internetes kapcsolat. Az internetes oldalak bármely információjának felhasználása csupán a felhasználótól függ.

Záró rendelkezések

A Fio Pénzügyi Csoport nem felel az internetes oldalak tartalmának helyes fordításáért, mégha a Fio a legpontosabb fordításra törekszik is.

E feltételek az internetes oldalakon való megjelenés napjától érvényesek és hatályosak. Amennyiben nem ért egyet e feltételekkel, kérem, lépjen ki ezen oldalakról és többet ne használja azokat!

Fio-broker

Belépés | Demó

Árfolyamok

CZK24,3912623,10875
USD1,124251,05875
GBP0,915020,86171
CHF1,023970,96431
PLN4,829154,54783

További devizák


X